نقشه سایت تماس با ما

درباره اوراسیا تکنو

اوراسیا-تکنو فعالیت خود را در سال ۱۴۰۰ درزمینه‌ی تبادل علم و فنّاوری میان جمهوری اسلامی ایران و دیگرکشورهای حوزه‌ی اوراسیا آغاز کرده است. از مهم‌ترین اهداف این مجموعه گسترش و تعمیق روابط علمی-پژوهشیِ مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیِ منطقه و نیز ترغیب و تشویق پژوهشگران تمامی رشته‌ها به فعالیت‌های مشترک تخصصی است.

از جمله وظایف و عملکردهای اصلی اوراسیا-تکنو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ثبت و به روز رسانی مستمر پایگاه داده های جامع پروژه های مشترک بین ایران و هر یک از کشورهای منطقه اوراسیا در حوزه های علمی، پژوهشی، آموزشی و فنّاوری؛

• گردآوری و انعکاس اخبار و رویدادهای مهم آموزشی، پژوهشی کشورهای حوزه اوراسیا، از قبیل اطلاع رسانی درخصوص: تازه های فنّاوری، کارگاههای مهارت آموزی، فرصتهای مطالعاتی، فراخوان های بورس تحصیلی، رویدادهای خبری دانشجویی، همایشهای علمی، نمایشگاههای تخصصی، سیاستگذاری نهادهای علم و فنّاوری و …؛

• انعکاس گزارشهای دوره ای از مطالعات پایش علم، فنّاوری و آموزش در محدوده کشورهای اوراسیا؛

• همکاری مستقیم با اندیشکده ها و مراکز سیاستگذاری فعالیتهای پژوهش محور و دانش بنیان در زمینه برگزاری نشستهای بین المللی با هدف ارتقاء همگرایی و تصمیم سازیهای یکپارچه مدیران نهادها و موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی و فنّاوری منطقه اوراسیا؛

• سازماندهی، تسهیل­ و کمک به بهبود روابط علمی و فنی بین پژوهشگران ایرانی همکار با مراکز آموزشی، پژوهشی و فنّاوری منطقه اوراسیا ؛

• انجام حمایتهای اقتصادی و توسعه فاندینگ ( تأمین سرمایه) از طریق ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی در راستای گسترش تعامل مؤسسات دانش بنیان ایرانی با پارکهای علم و فنّاوری کشورهای اوراسیا؛

• انجام مشاوره علمی، پشتیبانی و حمایت اطلاعاتی از طرحهای مشترک دانش بنیان در جهت افزایش تعامل دانشمندان، اساتید و متخصصان کشورهای اوراسیا؛

• کمک به توسعه کمیته های مشترک تخصص محور با هدف تبادل دانش و فنّاوری بین ایران و کشورهای اوراسیا درقالب ایجاد “اتاق دانش و فنّاوری ایران” (با ساختاری مشابه اتاق بازرگانی در حوزه تبادلات علمی، تبادل مهارت آموز در سطوح پیشرفته، گسترش فن بازارهای مشترک، و …) ؛

• مشاوره، سازماندهی، و اجرای رویدادهای علمی(در فضای حقیقی و مجازی) مشترک بین ایران و کشورهای اوراسیا از قبیل: راه اندازی نمایشگاههای فنّاوری، همایشهای علمی-تخصصی، کارگاههای آموزشی کوتاه مدت، و …) ؛

• انجام پژوهشهای آماری، داده کاوی، مطالعات مزیت سنجی و امکان سنجی و ارزیابی در خصوص پروژه های انتقال فنّاوری پیشرفته (هایتک) از هر یک از کشورهای اوراسیا به ایران و بالعکس؛

• انجام خدمات مشاوره ای، مستندسازی و پیگیری امور اجرایی و حقوقی مالکیت معنوی محصولات دانش بنیان تولیدشده توسط دانشمندان و متخصصان ایرانی در منطقه اوراسیا.

امید است در آینده با ایجاد بسترهای مناسب درحوزه‌ی علم و فنّاوری و در چارچوب مقررات سایر نهادهای مرتبط همکاری و هم افزایی صورت بگیرد و زمینه‌ی ایجاد ارتباط دوسویه بین پژوهشگران مراکز علمی، پژوهشی و فنّاوری ایران و سایر کشورهای حوزه‌ی اوراسیا فراهم آید.