نقشه سایت تماس با ما

فهرست رشته های دوره های غیر پزشکی

رشته های هوا فضانوردی:

طراحی هواپیما و موتور راکت، هواپیماسازی و ساخت موتورهای راکت، سیستمهای مدیریت در هواپیما و دستگاههای پرنده، نگهداری و تولید هواپیما و موتور هواپیما، موتورهای هواپیما، موتورهای هواپیما و مهندسی سیستمهای قدرت، تکنولوژی موتور سازی هواپیما، طراحی و تولید سیستمهای قدرت موتورهای هواپیما، مهندسی قدرت، مهندسی حرارت، مهندسی تجهیزات حرارتی فضا هوانوردی، نگاهداری هواپیما، موتور هواپیما و هلیکوپتر، طراحی و نگهداری ماشین آلات سازی

رشته های مهندسی فضانوردی:

طراحی، نگهداری و تولید مجتمع فضای و راکتها، مجتمع راکات و فضانوردی، مکانیک و مدل سازی ریاضی،  مکانیک کاربردی،  مهندسی هواپیما، مهندسی قدرت، فناوری فضایی، موتورهای راکت فضاپیما، طراحی و تولید فضاپیما

مدیریت ترافیک هوایی:

بهره برداری سیستمهای روی زمینی مدیریت ترافیک هوایی و ارتباطات فضانوردی؛ نگاهداری هواپیما و موتور هواپیما؛ سیستمهای ناوبری هوایی؛ مدیریت ترافیک هوایی؛ نرم افزار ریاضی سیستمهای مدیریت حمب و نقل هوایی؛ مدیریت نگهداری هواپیما؛ نگهداری و بهره برداری سیستمهای خودکار مدیریت ترافیک هوایی؛ مدیریت نگهداری ارتباطات رادیوی هوایی؛ نگهداری تجهیزات الکترونیک و روشنایی هوایی؛ مدیریت حمل و نقل هوایی؛ مدیریت ترافیک هوایی؛ مدیریت فرودگاه؛ مدیریت امنیت تولید و عملیات تکنولوژی؛ مدیریت منابع انسانی؛ تامین امنیت هوایی؛ حقوق؛ مدیریت حمل و نقل هوایی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت عملیات؛ مدیریت سرویس حمل و نقل؛ تبلیغات و روابط عمومی؛ ناوبری بین المللی و سیستمهای کنترل دستگاههای پرنده، عملیات پرواز، حمل و نقل هوایی عمران و امور گمرکی؛ تکنولوژی و تجهیزات فرودگاه.

رشته های مهندسی صنایع:

متالورژی  طراحی ماشین آلات ، مهندسی فناوری نانو ، مهندسی ماشین آلات،  مواد کامپوزیت و پودر، انواع پوشش  هیدرولیک و ماشین آلات هیدرولیک

رشته های مهندسی الکترونیک و ماشین آلات:

سیستمهای و مجتمع رادیوالکترونیک؛ تجهیزات و فناوری لیزر؛  سیستمها و و فناوریهای بیوتکنولوژی  الکترونیک و نانو الکترونیک؛  مهندسی رادیو؛  طراحی ماشین آلات الکترونیک؛ ریاضیات و فیزیک کاربردی؛  نگهداری و تولید در مهندسی مکانیک؛ مهندسی مواد و علم مواد؛ دینامیک گازها؛  دستگاههای توربین و کمپرسورها

علوم رایانه در رشته های هوانوردی:

امنیت اطلاعات سیستمهای خودکار؛  فناوری اطلاعات و انفورماتیک؛  ریاضیات کاربردی و انفورماتیک؛  ریاضیات و فیزیک کاربردی؛ علوم رایانه و انفورماتیک؛  مهندسی ماشین آلات در فرایند تولید به کمک رایانه؛  مدیریت کیفیت تکنولوژی در فرایند تولید به کمک رایانه

مدیریت و علوم اقتصادی در رشته های هوانوردی: 

علم اقتصاد؛  مدیریت  انفورماتیک کسب و کار؛  چاپ و انتشارات  تکنولوژی چاپ و تولید بسته بندی؛  تکنولوژی تولید سلولز و کاغذ

رشته های مهندسی رایانه:

سیستم رایانه و شبکه؛ مهندسی رایانه؛ مهندسی برنامه ها؛ سخت افزار و مهندسی نرم افزار؛ مهندسی کامپیوتر و تجهیزات اتوماسیون؛ کامپیوترها، سیستمهای کامپیوتری و شبکه؛ مهندسی اندازه گیری اطلاعات؛ مدلسازی ریاضی؛ ریاضیات کاربردی؛ مهندسی کنترل و انفورماتیک کاربردی؛ مهندسی برق و تصویربرداری. فیزیک سیستمهای اطلاعات؛ سیستمهایاطلاعات نیروی دریایی، کنترل و ناوبری؛ مهندسی ابزار دقیق؛ کامپیوتر و سیستمهای هوشمند و عملیات شبکه؛ سیستمهای هوشمند؛ سیستمهای کامپیوتری تخصصی، فرایندهای و تولید تکنولوژیک روی کامپیوتر.

رشته های فنی و بیوتکنولوژی:

فناوری اطلاعات کاربردی در اقتصاد؛ تنظیم سیستمها، شبکه ها و ارتباطات؛ عملیات اطلاعاتی خودکار؛ نرم افزار سیستمهای خودکار؛ کنترل اتوماتیک و مهندسی سیستمها؛ خورکارسازی فرایندهای فنآوری و تولید؛ امنیت اطلاعات در سیستمهای کامپیوتری و شبکه؛ فناوری و سیستمهای اطلاعاتی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تکنولوژیهای کامپیوتر در مکاترونیک و مهندسی ربات؛ پردازش داده ها و فعالیتهای اطلاعات؛ سیستمهای انعطاف پذیر کامپیوتری؛ انفورماتیک اساسی و فناوریهای اطلاعاتی؛ فناوری های اطلاعات ارتباطات و سیستمهای پردازش؛ انفورماتیک و راهنمای آموزشی )آموزش سرویس فنی(؛ اطلاعات و سیستمهای تحلیلی امنیت؛ حفاظت از اطلاعات؛ امنیت اطلاعات؛ سیستم و فناوری اطلاعات؛ سیستمهای فناوری اطلاعات و. مدلسازی ریاضی؛ محاسبات عددی و سیستمهای برنامه؛ برنامه نویسی موازی؛ انفورماتیک اجتماعی؛ تکنولوژیهای کنترل صدا؛ اداره و پردازش داده ها؛تحلیل و کنترل سیستم؛ برنامه نویسی سیستمی؛ سیستمهای فنی؛ مدیریت سیستمهای تکنولوژی؛ کامپیوتر ترافلاپس؛ نظری بنیاد علوم کامپیوتر؛ سیستم پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به کامپیوتر؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مخابرات؛ سیستمهای مخابراتی کاربردی؛ تکنولوژی نساجی و طراحی؛ بافندگی تکنولوژی و طراحی.

رشته های مهندسی:

مهندسی محیط زیست؛ مهندسی و تجهیزات برق؛ مهندسی محیط زیست و مصرف آب؛ صنعتی مهندسی برق حرارتی؛ مصرف و ذخیره سازی منابع آب؛ هیدرولیک و منابع آب؛ زمین شناسی مهندسی و ژئواکولوژی، مهندسی معماری، مهندسی جاده و مهندسی راه آهن، مهندسی صنایع؛ مهندسی صدا؛ مهندسی حرارتی صنعتی.

​​رشته های مهندسی ماشین آلات و مکانیک / مکاترونیک:

مهندسی مکانیک؛ مکاترونیک؛ فناوری ماشین سازی؛ لوازم و تجهیزات مکانیکی؛ ماشین آلات و تئوری ماشین آلات و مکانیزم؛ پویایی و قدرت ماشین آلات؛ نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم تولید تکنولوژی؛ ایمنی در زمینه ماشین سازی؛ تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوری ها؛ تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات صنایع شیمیایی، پتروشیمی و گاز؛ هیدرو مکانیک و ماشین آلات هیدرولیک؛ مقررات و اصول طراحی ماشین آلات؛ ساخت و ساز بویلر؛ مکانیک نظری؛ فنآوری فلز؛ طراحی مهندسی؛ موتور تعمیر و نگهداری اتومبیل و موتور؛ صنعت اتومبیل سازی؛ کمپرسورها؛ واحدهای پنوماتیک و تکنیکهای های خلاء پنوماتیک؛ تکنولوژی کامپیوتر در ماشین سازی؛ وسایل انتقال؛ ماشین آلات هیدرولیک و پنوماتیک؛ ماشین آلات و ابزار بردن فلز؛ تجهیزات متالورژی؛ ماشین آلات و فناوری بسته بندی؛ طراحی مهندسی و قابلیت اطمینان تجهیزات صنعتی؛ علوم فلزی و عملیات حرارتی فولاد و فولادکم آلیاژ با استحکام بالا ؛ تضمین کیفیت محصولات ماشین آلات مهندسی؛ مواد کامپوزیت؛ پوشش؛ فن آوری های هیبرید در جوشکاری؛ تغییر خواص سطحی مواد فلزی با استفاده از منابع انرژی بسیار متمرکز؛ علم مواد مهندسی؛ مکانیک کاربردی؛ موادشناسی و فن آوری مواد؛ تجهیزات تکنولوژیک و ماشین آلات با عملکرد بالا در مکانیک؛ مکانیک جامدات؛ بیومکانیک کامپیوتر.

​​مهندسی عمران:

مهندسی عمران و صنعتی؛ آزمون و مدیریت املاک و مستغلات؛ برنامه ریزی ساختمانها؛ کاداستر شهری؛ کاداستر املاک و مستغلات؛ ژئودزی؛ سنجش از راه دور؛ روزنامه نگاری به عنوان حوزه فعالیت اطلاعات عمومی؛ روزنامه نگاری در حوزه های تکنولوژی؛ ساخت و ساز ساختمان بلند و مرکب و پیچیده؛. ساخت و ساز زیرزمینی؛ استانداردسازی و اندازه شناسی؛ مدیریت کیفیت در مهندسی؛ مهندسی هیدرولیک؛ خدمات و توسعه شهری؛ ، تامین تهویه و حرارت و گاز؛ تامین آب و فاضلاب.

مهندسی برق:

خودکارسازی و کنترل مکانیسم از دور؛ سیستمهای مدیریت فنی؛ سیستم های مدیریت اطلاعات؛ سیستمهای مدیریت قدرت تحمل نقص؛ اتوماسیون و کنترل در سیستمهای فنی؛ ریزپردازنده خودکار؛ مدیریت در سیستمهای فنی؛ تحلیل سیستم و کنترل؛ اتوماسیون فرایندهای فنی و تولید؛ طراحی و فن آوری در مهندسی برق؛ فن آوری و کنترل در تولید کابل؛ مهندسی برق و الکترومکانیک؛ فناوری اطلاعات و سیستمهای کامپیوتر؛ اتوماسیون فرایندهای کسب و کار و مدیریت مالی؛ سیستمهای تولید برق؛ سیستمهای مصرف انرژی الکتریکی؛ ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی؛ سیستمهای برق و مجتمع حمل و نقل؛ سیستمهای اتوماسیون الکترومکانیکی و محرکه الکتریکی؛ تجهیزات الکترومکانیکی مصرف انرژی صنعتی؛ الکترو مکانیک؛ سیستمهای کنترل الکترونیک و اطلاعات؛ دستگاهها و سیستمهای الکترونیکی؛ سیستمها و شبکه های الکترونیکی؛ تولید و نگهداری فنی تجهیزات الکترونیکی؛ تجهیزات برای صنایع سبک؛ تجهیزات برای تولید نفت و گاز؛ تجهیزات برای مهندسی شیمی و مصالح ساختمانی؛ تجهیزات برای صنعت داروسازی و میکروبیولوژیکی؛ مهندسی هیدروتکنیک؛ سیستمهای رادیو الکترونیکی و مجتمع – بهره برداری و تعمیرات؛ تحویل برق؛ محرکه الکتریکی و اتوماسیون. صنعت برق؛ محرکه الکتریکی خودکار ؛ فناوری و سیستم نصب خودکار برق؛ فیزیک و فناوری مواد تحویل برق؛ تجهیزات الکترونیک ؛ خودروی برقی؛ الکترومکانیک؛ تحویل برق به شرکتهای صنعتی. نیروگاههای برق.

مهندسی حرارتی:

مهندسی قدرت حرارتی؛ مهندسی و فناوری حرارتی؛ سیستمهای کنترل خودکار در فرایند حرارتی؛ نیروگاههای هستهای؛ فیزیک حرارت در مهندسی؛ نصب دیگ بخار و اکولوژی انرژتیک؛ فیزیک دما پایین؛ فیزیک عمومی و همجوشی هسته ای؛ نیروگاههای قدرت حرارتی؛ فناوریهای آب و سوخت؛ سیستمهای حرارتی صنعتی؛ فناوری دمای بالا؛ فرآیندهای انتقال حرارت؛ شیمی و انرژی الکتروشیمی؛ نواوری در زمینه صرفه جویی در انرژی؛ آزمایشگاه تحقیق و توسعه مسائل مربوط به انرژی جهانی، انرژی زمین گرمایی؛ توربینهای بخار و گاز؛ منابع انرژی تجدید پذیر.

مهندسی شیمی:

خودکار سازی و مدیریت فرآیند تولید و مهندسی شیمی؛ فناوری های شیمی مواد سوخت و کربن؛ اکو بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی صنعتی و مهندسی زیستی؛ ماشین آلات و دستگاهها در عملیات صنعتی؛ فناوریهای مواد معدنی؛ طراحی و تولید ماده مرکب.

مهندسی راه آهن:

مهندسی و ساخت و ساز راه آهن؛ مدیریت عملیات راه آهن؛ تجهیزات صنعتی راه آهن؛ ماشین آلات ویژه راه آهن، تجهیزات و ماشین آلات ساخت و ساز راه آهن.

رشته های مهندسی نفت و گاز، ژئولوژی، مدیریت زمین و کاداستر، متالورژی:

مهندسی نفت؛ استخراج روباز؛ استخراج از معادن زیرزمینی؛ ساخت و ساز معدن و ساخت و ساز زیرزمینی؛ طراحی و ساخت مجتمع های استخراج نفت و گاز؛ ماشین آلات و تجهیزات معدن؛ حفاظت از محیط زیست و مدیریت طبیعت؛ زمین شناسی کاربردی و معدن؛ مدیریت طبیعت و کاداستر؛ جغرافیا؛ ژئو اکولوژی و ایمنی زندگی؛ برنامه ریزی سطح زمین؛ جغرافیای فیزیکی و سطح زمین ؛ کارتوگرافی و ژئوانفورماتیک؛ جغرافیا و محیط زیست؛ جغرافیای زیستی؛ ژئوشیمی سطح زمین؛ جغرافیا خاک؛ بوم شناسی و مدیریت طبیعت؛ اکتشاف آب زیرزمینی و مهندسی زمین شناسی؛ زمین شناسی نفت؛ ژئوفیزیک؛ مهندسی معدن؛ ژئومکانیکی؛ ژئودزی؛ فیزیک حرارت در زمینه صنایع معدن؛ مانیتورینگ سطح زمین؛ ژئوشیمی و کانی شناسی؛ نقشه برداری معدن؛ خودکارسازی شرکتهای استخراج معدن؛ بهره برداری ذخایر معدنی؛ معدن و ماشین آالت صنایع نفتی؛ زمین شناسی نفت و گاز؛ فناوریهای نفت و گاز؛ ایمنی زندگی؛ ایمنی صنعتی، پیشگیری از شرایط اضطراری؛ سیستمهای ایمنی در زمینه حمل و نقل؛ سیستمهای ایمنی در عملیات ساخت و ساز؛

سیستمهای ایمنی در صنعت نفت و گاز؛ تکمیلی معدنی؛ ماشین آلات معدن؛ توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز؛ تجهیزات معدن و نفت و گاز؛ تولید گاز و نفت؛ زمین شناسی منطقه ای؛ تاریخ زمین شناسی زمین؛ زمین شناسی روسیه؛ دیرینه شناسی؛ زمین شناسی و ژئوشیمی منابع طبیعی؛ زمین شناسی و ژئوشیمی سوختهای فسیلی؛ سنگشناسی و زمینشناسی دریایی؛ ژئوشیمی؛ پترولوژی؛ کانی شناسی؛ بلورشناسی و شیمی بلورشناسی؛ زمینشناسی زیست محیطی؛ روشهای ژئوفیزیکی انجام تحقیقات پوسته زمین؛ زلزله شناسی؛ هیدروژئولوژی.؛ هیدرولوژی و شیمی هیدرولوژی، متالورژی، تجهیزات و مجتمع فلزکاری؛ فرایند ذوب فلز؛ مهندسی و تجهیزات جوشکاری؛ تجهیزات و فن آوری شکل دهی فلز؛ آهنی متالورژی. تجهیزات فرایند ذوب فلز ؛ روش فرایند ذوب فلز و تولید فلزات غیر آهنی؛ عملیات حرارتی فلزات؛ متالورژی استخراجی غیر آهنی؛ علوم فلزی و عملیات حرارتی؛ متالورژی ویژه؛ فرآیندهای تکنولوژی و متالورژی در جوشکاری، نانومواد ساختاری و عملکردی، مواد شناسی، نانو مواد کاربردی در زمینه پزشکی.

رشته های اقتصادی:

امنیت اقتصادی؛ اقتصاد شرکت؛ امور مالی؛ امور مالی و اعتباری؛ حسابداری؛ حسابداری و حسابرسی؛ تجزیه و تحلیل و حسابرسی؛ اقتصاد جهانی؛ امور مالیات؛ اقتصاد موسسات و سازمانها؛ اقتصاد املاک و مستغلات؛ اقتصاد گردشگری؛ اقتصاد اداری شهری؛ حسابداری بین المللی؛ مقررات اقتصادی و حقوقی مدیریت فعالیتهای اقتصادی خارجی؛ سرمایه گذاری بین المللی؛ اقتصاد شرکتهای کوچک و متوسط؛ تجارت جهانی؛ مشاوره مالیاتی؛ بانکداری؛ اقتصاد منطقه ای؛ بانکها و فعالیت بانکها؛ مدیریت مالی؛ بیمه؛ برآوردی و تعیین قیمت؛ امور مالی شرکتی؛ مدیریت اقتصاد ملی؛ امور مالی، اعتباری و گردش پولی؛ حسابداری، آمار، روشهای ریاضی در اقتصاد؛ اقتصاد کشاورزی؛ مطالعات اقتصادی؛ مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد کالن؛ روشهای ریاضیاتی در زمینه تحلیل اقتصادی؛ مطالعات جمعیت؛ اقتصاد قانونی؛ آمار؛ اقتصاد نوآوری؛ اقتصاد اجتماعى؛ اقتصاد پرسنل؛ انفورماتیک اقتصادی؛ اقتصاد بازار؛ سیستمهای حسابداری؛ انفورماتیک کاربردی در اقتصاد؛ فعالیت های تجاری؛ آمار اقتصادی؛ اقتصاد و کارآفرینی؛ اقتصاد و مدیریت منابع انسانی؛ اقتصاد و پشتیبانی حقوقی از کارآفرینی؛ اقتصاد محیط زیست و منابع ملی؛ اقتصاد شرکت و مدیریت؛ روابط اقتصادی بین المللی؛ لجستیک، بازرگانی، کارشناسی گمرکی.

رشته های مدیریت و گرایشهای مرتبط:

مدیریت استراتژیک؛ بازاریابی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت تولیدی؛ جامعه شناسی مدیریت؛ ساختار اجتماعی؛ جامعه شناسی فرهنگ؛ مدیریت سیستمهای اطلاعات؛ مدیریت پروژه نوآورانه؛ دولت و خدمات عمومی؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت منابع انسانی؛ تخصص و تحلیل در حوزه حسابرسی عمومی؛ مدیریت شرکت؛ اقتصاد و مدیریت ضد بحران؛ مدیریت و کنترل کیفیت؛ مدیریت پرسنل شرکت؛ مدیریت ریسک و بیمه؛ مدیریت اداری؛ تئوری مدیریت، حقوق اداری، قانون مالی؛ مدیریت موسسات آموزشی؛ مدیریت مصرف انرژی؛ مدیریت تولید؛ مدیریت غیر تولید؛ مدیریت فعالیتهای اقتصادی خارجی؛ مدیریت فعالیت اجتماعی-فرهنگی؛ مدیریت سازمان؛ مدیریت شهری؛ مدیریت کیفیت؛ مدیریت کیفیت )کیفیت، استاندارد و صدور گواهینامه(؛ مدیریت و برآورد املاک و مستغلات؛ انفورماتیک کاربردی و کسب و کار؛ مدیریت تجارت؛ مدیریت عمومی؛ مطالعات نوآوری؛ بودجه بندی و راه حل های مدیریتی؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ تجزیه و تحلیل و امور مالی شرکت؛ بازاریابی شرکت؛ بازار فناوری بین المللی؛ مدیریت مالی بین المللی؛ مدیریت فناوری در طراحی محصولات؛ استراتژی کسب و کار؛ استراتژی بازاریابی؛ تئوری و رفتار سازمانی؛ مبادله فناوری و نوآوری در طراحی محصولات؛ مدیریت کسب و کار اجتماعی؛ نوآوری در مدیریت؛ مدلسازی مالی؛ طراحی کالاهای مصرفی؛ مدیریت هتل و گردشگری؛ تبلیغات؛ تجارت کسب و کار؛ خدمات کارشناسی؛ گردشگری؛ تاسیس و مدیریت کسب و کار گردشگری؛ توسعه گردشگری منطقه ای؛ کارشناسی و فعالیت تجاری؛ خدمات دولت، روابط بین الملل، مطالعات بین المللی، تئوری و عمل ارتباطات میان فرهنگی، زبان خارجی در کسب و کار.

رشته های جامعه شناسی و علوم روانشناسی:

تعلیم و تربیت اجتماعی؛ روانشناسی اجتماعی؛ علوم اجتماعی؛ ساختار اجتماعی، نهادها و فرایندهاي اجتماعی؛ کار اجتماعی؛ جامعهشناسی فرهنگ؛ جامعهشناسی مدیریت؛ جامعه شناسی افکار عمومی؛ جامعه شناسی دین و فرهنگ؛ جامعه شناسی جوانان؛ پژوهش فرارشته در نظریههاي اجتماعی؛ روانشناسی عمومی؛ روانشناسی شخصیت؛ روانشناسی اجتماعی؛ علوم اعصاب و آسیب شناسی روانی؛ روانشناسی کار و روانشناسی مهندسی؛ روانشناسی شغلی؛ روان فیزیولوژي؛ روانشناسی رشد؛ روانشناسی پرورش و تربیت؛ روانشناسانی؛ روانشناسی افراطی و آسودگی روانی؛ روانشناسی عصب شناختی؛ روانشناسی کار؛ روانشناسی حرف ها و کشاکش؛ افکار و ادراک حسی؛ روانشناسی بالینی؛ علم اعصاب رفتاري؛ روانشناسی شناختی؛ روانشناسی سلامت؛ روانشناسی کاربردي؛ خدمات جمعیت عمومی؛ توانبخشی شغلی؛ روانشناسی کاربردي و تربیت اجتماعی ( مدیریت اجتماعی ) روانشناسی کاربردي و اجتماعی ( مشاوره روانشناسی و آموزشی در مراکز توانبخشی ) روانشناسی و مدیریت سازمانی)؛ روانشناسی عمومی و روانشناسی اجتماعی.

رشته های علوم پرورشی:

تربیت بدنی؛ مهدکودک، تحصیلات ابتدایی و تحصیلات ویژه؛ آموزش علوم تاریخی و علوم فیلولوژی؛ علوم طبیعی و ریاضیات؛ آموزش زبانهای خارجی؛ روانشناسی؛ موسیقی؛ آموزش متوسطه: نظریه و روشها؛ آموزش اجتماعی و زیست محیطی؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ نوآوریهای تعلیم و تربیت؛ تعلیم و تربیت حرفه ای؛ مطالعات کتابداری؛ آموزش و پرورش در جهان مدرن؛ آموزش معنوی و اخلاقی؛ آموزش و پرورش تکمیلی برای کودکان؛ آموزش بزرگسالان؛ امنیت روانی در آموزش و پرورش و تعامل اجتماعی؛ آموزش و پرورش تطبیقی؛ تعلیم و تربیت از راه دور؛ آموزشی انسانشناسی؛ نظارت بر کیفیت در زمینه آموزش و پرورش؛ آموزش عالی؛ آموزشی پیش دبستانی؛ آموزش و پرورش از طریق هنر؛ آموزش فرهنگ بهداشت و فیزیکی؛ آموزش ابتدایی؛ توانبخشی اجتماعی؛ علوم پرورشی مراقبت و درمان؛ علوم پرورشی توسعه منطقه ای؛ روانشناسی. آموزش و پرورش ابتدایی و تربیت اجتماعی؛ تعلیم و تربیت مدرسه عالی. علوم کتابداری.

رشته های فلسفه:

فلسفه، اخلاق و مطالعات مذهبی؛ فلسفه علم و صنعت؛ الهیات؛ تاریخ کلیسای ارتدوکس؛ انسان شناسی فلسفی؛ فلسفه فرهنگ؛ فلسفه و تاریخ دین؛ نظریه و تاریخ فرهنگ؛ تاریخ و تئوری فرهنگ جهانی؛ منطق؛ نظریه شناختی؛ فلسفه اجتماعی؛ فلسفه و روشهای مطالعات؛ اصول اخلاق؛ مطالعات ادیان؛ زیبایی شناسی؛ تاریخ فلسفه روسیه؛ تاریخ فلسفه خارجه؛ فلسفه علوم انسانی؛ فلسفه علوم طبیعی؛ فلسفه سیاست و حقوق؛ فلسفه زبان و ارتباطات؛ فلسفه پرورش، الهیات، دین.

رشته های فیلولوژی، ادبیات، زبانشناسی و مطالعه ترجمه:

زبانشناسی کاربردی؛ مطالعات منطقه بالتیک؛ علم زبان خارجه؛ ادبیات خارجی؛ مطالعات بیزانس و نئو یونان؛ زبانشناسی کلاسیک؛ زبانشناسی تطبیقی و تاریخی؛ زبان و ادبیات (انگلیسی)؛ مطالعات فرهنگی؛ مطالعات گفتمان و ارتباطات؛ زبان و ادبیات انگلیسی و آلمانی / فرانسه / ایتالیایی ؛ زبان انگلیسی و روسی (زبان و ادبیات)؛ زبان و ادبیات انگلیسی؛ زبان و ادبیات انگلیسی و زبان آلمانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی، زبان خارجی دوم (یونانی مدرن، آلمانی)؛ علم زبان انگلیسی؛ زبان و ادبیات انگلیسی / اسپانیایی / عبری؛ زبانشناسی فینو-اورال؛ زبانهای خارجی و مطالعات منطقهای؛ زبان و ادبیات فرانسوی؛ زبانشناسی فرانسه؛ واژه شناسی عمومی و محاسباتی؛ زبانشناسی عمومی؛ زبان و ادبیات آلمانی؛ زبان و ادبیات آلمانی با زبان خارجی دوم؛ زبان شناسی آلمانی؛ علم زبان آلمانی؛ تاریخ ادبیات روسیه؛ تاریخ ادبیات روسیه قرن بیستم؛ زبان و ادبیات مجارستانی؛ زبانشناسی ایبری؛ زبان و ادبیات )عربی(؛ زبان و ادبیات )انگلیسی و فرانسه(؛ علوم کامپیوتر؛ زبان و ادبیات )روسی و بلغاری(؛ زبان و ادبیات ) روسی و انگلیسی(. زبان و ادبیات )روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، چینی، ژاپنی(؛ زبان و ادبیات )اسالوی(؛ زبان و ادبیات )دو زبان خارجی(؛ زبان رسانه های جمعی؛ خالقیت ادبی؛ زبان و ادبیات یونانی مدرن؛ زبان خارجی دوم )انگلیسی، آلمانی(؛ زبان و ادبیات لهستانی. زبان و ادبیات رومانیایی؛ فرهنگ مردم روسیه؛ زبان روسی؛ زبان و ادبیات روسی؛ زبان و ادبیات روسی و زبان و ادبیات بلغاری؛ زبان و ادبیات روسی؛ زبان روسی و ادبیات و اجتماعی تربیت؛ ادبیات و فرهنگ؛ زبان اسلاوی؛ زبان و ادبیات اسلواکی؛ زبان و ادبیات اسپانیایی؛ زبان شناسی نظری و کاربردی؛ مطالعه ترجمه )دو زبان(؛ زبان و ادبیات ترکی؛ روشهای آموزش زبان؛ سیستمهای هوشمند در زبانشناسی؛ پشتیبانی زبانی در روابط بین الملل )انگلیسی و آلمانی، انگلیسی و اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی، انگلیسی و چینی(؛ ترجمه و مطالعات ترجمه؛ تئوری و عمل ترجمه؛ مطالعه تطبیقی زبان در ارتباطات زبانی و فرهنگی؛ زبان خارجی در کسب و کار.

رشته های علوم سیاسی و مدیریت عمومی:

امنیت بین المللی؛ سازمانهای بین المللی و سیاسی جهان روند؛ مشکلات منطقهای در سیاست جهانی؛ پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست خارجی؛ ارتباطات بین المللی؛ روابط بین الملل؛ اقتصاد سیاسی بین الملل؛ روابط عمومی و بین المللی؛ سازمان بین المللی و حکومت جهانی؛ کشاکشها و امنیت بین المللی و ؛ سیاست تطبیقی؛ نظریه سیاسی؛ سیاست خارجی و امنیت؛ اقتصادی، سیاسی و توسعه؛ قانون عمومی؛ سیاست خارجی؛ علوم سیاسی؛ اقتصاد جهانی و مدیریت فعالیت های اقتصادی خارجی؛ تحلیل سیاسی؛ تاریخ سیاسی؛ مبانی قانونی برای مدیریت عمومی؛ مدیریت شهری و منطقهای ؛ مدیریت جامعه شناسی ؛ ارتباطات استراتژیک؛ برنامه ریزی استراتژیک و سیاست اقتصادی؛ تئوریها و روشهای مدیریت؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدلسازی در مدیریت؛ اقتصاد توسعه نوآوری

رشته های زیست شناسی و اکولوژی:

گیاه شناسی؛ حشره شناسی؛ فیزیولوژی؛ بیوتکنولوژی؛ مردم؛شناسی؛ مهندسی زیستی؛ تکامل بیولوژیکی؛ بیوفیزیک؛ بیوشیمی؛ بیوشیمی آلی؛ ویروس شناسی؛ فعالیت عالی عصبی؛ گیاهان عالی؛ ژنتیک؛ هیدروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ زیست شناسی سلولی؛ بافت شناسی؛ جانور شناسی؛ جانورشناسی مهره داران؛ قارچ شناسی؛ زیست شناسی مولکولی؛ فیزیولوژی گیاهی؛ فیزیولوژی انسان و حیوان؛ جنین شناسی؛ زیست شناسی و شیمی؛ زیست شناسی و کشاورزی؛ زیست شناسی و بوم شناسی؛ زیست شناسی و جغرافیا؛ اصول زیست شناسی و بوم شناسی؛ زیست شناسی و تربیت بدنی؛ زیست شناسی و روانشناسی عملی؛ تزئینات باغ و باغبانی؛ تجهیزات و سیستمهای بیوتکنولوژی و دستگاههای پزشکی ؛ ماهی شناسی و بوم شناسی؛ علوم خاک و اگرواکولوژی؛ اکولوژی کاربردی؛ اکولوژی عمومی؛ محیط زیست و حفاظت از محیط زیست؛ اکولوژی غذا و تغذیه؛ محیط زیست و تولید مواد غذایی؛ پلاستیک و تکنولوژی بازیافت الاستومرها. رادیواکولوژی؛ منابع انرژی تجدیدپذیر

 

رشته های شیمی:

شیمی عمومی؛ فناوری پردازش مواد پلیمری؛ فناوری مقاومت در برابر خوردگی؛ شیمی کلوئید؛ شیمی تجزیه؛ پردازش قانونی مواد؛ شیمی نفت؛ مطالعات مواد کاربردی؛ شیمی و زیست شناسی؛ شیمی، زیست شناسی و مبانی اکولوژی؛ الکتروشیمی فنی؛ پلیمر و کامپوزیت و پردازش؛ فرآیند مهندسی شیمی و تجهیزات؛ فناوری سیمان و مواد کامپوزیت؛صرفه جویی مصرف مواد و منابع قدرت؛ مراحل اساسی در تولید مواد شیمیایی و مواد شیمیایی سایبرنتیک؛ تکنولوژیی تولید شیشه و سرامیک؛ فناوری شیمیایی عمل با مواد دیرگداز غیر فلزی و مواد سیلیکات؛ تکنولوژی صرفه جویی مصرف قدرت و منابع در فرایندهای شیمی؛ تکنولوژی تولید الیاف شیمی؛ فناوری و مهندسی شیمی ؛ فناوری شیمیایی و تجهیزات تولید تمام کاری؛ فناوری شیمیایی چربیها؛ فناوری شیمیایی سوخت و مواد کربنی؛ فناوری شیمیایی ترکیبات ماکرومولکول؛ فناوری شیمیایی ماده معدنی؛ فناوری شیمیایی عناصر پراکنده مایع؛ فناوری شیمیایی مواد آلی؛ فناوری شیمیایی دارو؛ فناوری شیمیایی چوب کاری و مواد اولیه آلی؛ فناوری تولید ماده آلی؛ فناوری پردازش مواد پلیمری؛ تکنولوژی پلیمر.

رشته های فیزیک:

فیزیک ماده چگال؛ فیزیک نظری و ریاضی؛ فیزیک محاسباتی؛ فیزیک پزشکی؛ فیزیک مواد نانو؛ تئوری مواد؛ نجوم ستارگان و کهکشان؛ نجوم منظومه شمسی؛ آزمایشگاه نجوم؛ مهندسی و فن آوری برودتی؛ فیزیک تجربی هستهای و فیزیک پلاسما؛ اپتیک؛ فیزیک در دانشگاه؛ فیزیک برای مهندسین و دانشمندان؛ مقدمهای به محاسبات علمی؛ کالم و تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه فیزیک؛ مشکلات خاص در فیزیک؛ مقدمهای به مکانیک کوانتومی؛ نسبیت، گرانش و کیهانشناسی؛ فیزیک کوانتوم؛ مقدمهای به فیزیک مدرن؛ مکانیک؛ فیزیک حرارتی؛ الکترومغناطیس؛ آزمایشگاه فیزیکی پیشرفته؛ فیزیک مواد مایع؛ تحقیقات مستقل در فیزیک؛ مهندسی ولتاژ بالا و الکتروفیزیک؛ هیدرودینامیک و آیرودینامیک؛ موتور احتراق داخلی؛ مهندسی لیزر و الکترونیکی؛ فیزیک و مبانی علوم کامپیوتر؛ فیزیک و مطالعات وسایل نقلیه موتوری؛ فیزیک و شیمی؛ فیزیک و ریاضیات؛ فیزیک و انفورماتیک؛ فیزیک حالت جامد؛ فیزیک ذرات و هسته؛ فیزیک، فناوری اطلاعات؛ نجوم؛ فیزیک حرارتی، فیزیک کاربردی؛ فن آوری و مواد فیبر نوری؛ فوتونیک و انفورماتیک نوری؛ سیستمهای کنترل حرکت و ناوبری.

 رشته های جغرافیایی:

مدیریت طبیعتی؛ اقیانوس نگاری؛ جغرافیا اجتماعی-اقتصادی روسیه؛ کارتوگرافی و ژئوانفورماتیک؛ جغرافیای زیستی؛ ژئومورفولوژی و جغرافیای دیرینه؛ جغرافیای اقتصاد جهانی؛ ژئوشیمی و جغرافیا خاک سطح زمین؛ یخبندانشناسی؛ هواشناسی و اقلیم شناسی؛ جغرافیا اجتماعی اقتصادی کشورهای خارجی؛ هیدرولوژی زمین؛ جغرافیای فیزیکی و مطالعات سطح زمین؛ جغرافیای طبیعی و ژئواکولوژی؛ جغرافیا تفریحی و جهانگردی؛ منابع انرژی تجدیدپذیر؛ ژئواکولوژی مناطق شمالی؛ کارتوگرافی جامع؛ ذخایر معدنی اخیر و جغرافیای دیرینه پلیستوسن؛ فرسایش خاک و توسعه رودخانه؛ نقشه برداری و استفاده از خاک؛ جغرافیا و زیست شناسی؛ جغرافیا و محیط زیست؛ جغرافیا و اقتصاد؛ جغرافیا و زبانهای خارجی؛ جغرافیا و مبانی اقتصاد، مطالعات کشورها.

رشته های ریاضیات:

ریاضیات عالی؛ روشهای ریاضی در مدیریت فرآیندهای اقتصادی؛ روشهای ریاضی تجزیه و تحلیل اقتصادی؛ مدلسازی ریاضی سیستمها و فرآیندهای؛ فناوری اطلاعات در تولید سیستمهای مدیریت، ریاضیات محاسباتی.

علوم و تکنولوژی غذایی:

فناوریهای صنایع غذایی؛ ماشین آلات مواد غذایی و سرما سازی؛ تئوری ماشین آلات، تجهیزات و مکانیزمها؛ بیوتکنولوژی مواد غذایی؛ محصولات غذایی گیاهی؛ محصولات غذایی با منشاء جانوری؛ فناوری پذیرایی؛ فناوری تولید بسته بندی؛ کنترل کیفیت محصولات غذایی؛ شیمی مواد غذایی؛ شیمی رنگ، مزه و طعم؛ پردازش شیمیایی مواد خام طبیعی؛ شیمی محیط زیست و نظارت شیمیایی؛ روشهای مدرن پژوهش مواد اولیه و محصولات بیوتکنولوژی؛ ترکیبات منشاء گیاهی آلی بیولوژیک فعال؛ فیزیکی و شیمیایی تجزیه و تحلیل؛ کنترل کیفیت مواد غذایی؛ مواد و روشها میکروبیولوژیکی در تولید مواد غذایی؛ روشهای نوری تجزیه و تحلیل، روش کروماتوگرافی تجزیه و تحلیل محصولات غذایی؛ مدل سازی کامپیوتر و ریاضی فرایندهای تکنولوژیک تولید مواد غذایی؛ آزمون کیفیت و تشخیص استحاله مواد غذایی؛ تولید نان، شیرینی و فناوری ماکارونی؛ تجهیزات و ماشین آلات صنایع غذایی؛ تکنولوژی غذایی؛ مهندسی مواد غذایی؛ ماشین آلات سرما سازی؛ فناوری پردازش میوه و سبزیجات؛ فناوری ذخیره سازی میوه و سبزیجات؛ فناوری ذخیره سازی گوشت؛ فناوری تولید محصولات شیر و لبنی؛ تکنولوژی تولید چرب فناوری پردازش و ذخیره سازی غذاهای دریایی و ماهی؛ فن آوری پردازش و ذخیره سازی دانهها؛ جایگزینهای شکر در صنایع غذای.

رشته های شیلاتی و دریایی:

تکنولوژیهای کاربردی دریایی؛ توسعه غذاهای دریایی؛ تحقیقات اکوسیستم شیالت؛ مرکز شبیه سازی دریایی؛ منابع آبزی پایدار؛ خدمات دریایی؛ ایمنی و واکنش اضطراری؛ دانشکده شیلات؛ مطالعات دریایی؛ فناوری اقیانوس؛ معماری دریایی و مهندسی اقیانوس؛ مهندسی اقیانوس؛ مهندسی سیستم زیرساختهای دریایی؛ مهندسی هیدروتکنیکی؛ مهندسی بندر و مهندسی برق؛ عملیات و تعمیر و نگهداری ناوگان؛ مهندسی قدرت حرارت روی کشتی؛ مهندسی قدرت روی کشتی؛ مکانیک نظری؛ تکنولوژی مواد و تعمیر کشتی؛ ایمنی جان اشخاص در دریا؛ الکترونیک و سیستمهای کنترل دریایی؛ کنترل خودکار از فرایندهای تکنولوژیک؛ اتوماسیون کشتی دیزل و توربین گاز؛ تئوریهای کنترل اتوماتیک و محاسبات؛ کنترل خودکار نیروگاههای کشتی؛ بهره برداری از تجهیزات کشتی الکتریکی؛ عملیات وسائل نقلیه و سیستمهای تکنولوژی؛ عملیات سیستمهای سرما سازی روی کشتی؛ عملیات سیستم تامین برق روی کشتی؛ ناوبری دریایی و رودخانه ای؛ ناوبری دریایی؛ تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیو وسائل نقلیه؛ کشتی سازی؛ رادیو دریایی؛ مهندسی رادیو؛ قانون دریایی؛ مدیریت و اقتصاد در حمل و نقل دریایی؛ نظریههای اقتصادی و تعهدات کسب و کار در حمل و نقل دریایی؛ تبرید، فناوری برودتی و سیستمهای پشتیبانی حیات؛ ماهیگیری تجاری؛ شیالت؛ فناوری کشتیها و اقیانوس.

رشته های جنگلداری:

صنایع جنگلداری؛ مهندسی جنگلداری؛ طراحی سطح زمین، باغها و پارکها؛ طراحی سطح زمین؛ باغبانیهای تزئینی؛ ماشین آلات و تجهیزات مجتمع های جنگل. خدمات و عملیات فنی حمل و نقل و ماشین آلات برای مجموعه شیمیایی و جنگل؛ بهره برداری منطقی، حفاظت و بازسازی منابع جنگل و محیط زیست؛ فن آوری توسعه جنگل؛ فناوری چوبکاری؛ فن آوری شیمیایی تبدیل چوب؛ جودکارسازی فرایندهای تکنولوژیک و صنایع، ماشین آلات و تجهیزات؛ ترافیک جنگل؛ تکنولوژی و ماشین آلات از جنگلداری؛ شرکت چوب کاری؛ استاندارد، صدور گواهینامه و پژوهش کانال؛ مهندسی فناوری جنگل؛ علوم جنگلداری؛ حفاظت بیولوژیکی از جنگل های؛ نظارت بر جنگل و آسیب شناسی جنگل؛ علوم خاک و مدیریت طبیعت؛ گیاه شناسی و درخت شناسی؛ سلکسیون جنگل؛ محصولات غیر چوبی و بیوتکنولوژی؛ مدیریت جنگلها؛ گونههای جنگلی و مکانیزاسیون جنگلداری؛ درمان جنگل؛ اقتصاد جنگلداری؛ برنامه ریزی جنگلها؛ مدیریت شکار.

رشته های لجستیک و حمل و نقل:

ایمنی و مدیریت ترافیک؛ بررسی و ارزیابی تصادفات؛ وسائط نقلیه بالابر، ماشین آلات و تجهیزات ساخت و ساز جادهها؛ ماشین آلات و تجهیزات برای مدیریت زمین و حفاظت از محیط زیست؛ ماشین آلات و تعمیر و نگهداری فناوریهای حمل و نقل؛ تعمیر و نگهداری خودرو؛ جادهها اتومبیل و فرودگاهی؛ کارهای ساخت و ساز فرودگاه؛ مجتمع های حمل و نقل زمینی؛ راهسازی، ساخت و ساز باند پرواز و فرود و کارهای ویژه؛ فن آوری حمل و نقل؛ خودکارسازی حمل و نقل؛ مدیریت حمل و نقل؛ سیستمهای حمل و نقل.

 

 

 رشته های تکنولوژی نساجی:

فناوری و طراحی لباس؛ مقدمه به تکنولوژی نساجی؛ تولید نخ؛ ساختار نساجی؛ مقدمه به محصولات و فرآیندهای نبافته؛ ارزیابی عملکرد مواد نساجی؛ طراحی پارچه و لباس بافته شده؛ طراحی پارچه و لباس بافتنی؛ مدیریت و کنترل سیستمهای نساجی و پوشاک؛ فناوری طراحی پارچه و لباس؛ پردازش پیشرفته پارچه های بافته شده؛ توسعه محصول نبافته؛ مدیریت کیفیت و کنترل در تولید نساجی؛ طراحی و فنآوری پارچه؛ مدیریت تامین در صنعت نساجی؛ پروژه نساجی ارشد؛ آموزش دوزندگی؛ آموزش مدل سازی و طراحی پارچه؛ طراحی تولید )فناوری لباس(؛ تکنولوژی تولید فیبر طبیعی.

 رشته های فرهنگ و هنر:

چاپ و نشر، فعالیت فرهنگی و اجتماعی، مدیریت فعالیت فرهنگی و اجتماعی، فعالیتهای اطلاعاتی، مدیریت فعالیتهای اطلاعاتی، تامین اطلاعاتی، فعالیتهای تحلیلی اطلاعات، موسیقی شناسی و موسیقی کاربردی، پرورش در زمینه موسیقی، موسیقی واریته، آلات موسیقی ارکستر واریته، آواز خار واریته، آواز فولک، آواز کرال، هنر و علوم کتابداری، ارکستر اپرا و سمفونی، طراحی رقص و هنر موسیقی، بخش ویولن ارکستر، بخش بادی چوبی ارکستر، رقص باله، عملکرد تئاتر، بازیگری؛ کارگردانی؛ مدیریت تولید فیلم؛ نمایش؛ کارگردانی آماتور رقص گروه تئاتر؛ کارگردانی فیلم استودیوی هنری؛ کارگردانی تئاتر آماتور. مطالعات فرهنگ بومی؛ کارگردانی فعالیت فرهنگی؛ فناوری و طراحی صحنه؛ هنر های بومی؛ طراحی گرافیک. طراحی صنعتی؛ طراحی صحنه و لباس؛ طراحی داخلی؛ اصول و مبانی طراحی. مطالعات هنر و ارتباطات میان فرهنگها؛ هنر و علوم انسانی؛ هنر زیبا و معماری؛ نظریه و تاریخ هنر مردمی؛ موزه شناسی، حفاظت از میراث طبیعی و میراث فرهنگی؛ مطالعات تئوری و تاریخ هنر؛ هنر نقاشی؛ فنی و طراحی؛ طراحی، نقاشی و مجسمه سازی، آلات موسیقی هنری؛ پیانو؛ ویولن، ساز کوبه ای و سازهای بادی چوبی، سازهای زهی نواخته، آکاردئون، هنر جهان باستان، عکاسی، زیبایی شناسی و اخلاق؛ مهندسی صدا، مهندسی ویدیو، مدیریت تئاتر.

عکس: کنسرواتوار دولتی “چایکوفسکی” مسکو

 

رشته های ورزشی و تربیت بدنی:

تکنولوژی تناسب اندام؛ ورزش حرفه ای؛ ورزشی المپیک؛ بسکتبال؛ وزنه برداری؛ قایقرانی و قایقرانی؛ کشتی. فوتبال؛ ژیمناستیک و ورزشهای سبک بدون وسیله؛ شنا؛ دو؛ تنیس؛ والیبال.

رشته های کشاورزی:

بذرشناسى، تولید علوفه و کشاورزی چمن؛ سبزیکاری، تکنولوژی تولید و تبدیل محصولات کشاورزی، گیاهپزشکی؛ سبزیکاری و موکاری؛ سبزیکاری، موکاری و میوه کاری؛ کشاورزی حیوانات. مهندسی دامپروری، شیمی کشاورزی و علوم خاک؛ شیمی کشاورزی منظره؛ هواشناسی کشاورزی، مدیریت منابع زمینی و کاداستر؛ مدیریت استفاده زمین؛ مهندسی کشاورزی، اقتصاد حمل و نقل و اتومبیلها؛ مکانیزاسیون صنایع کشاورزی؛ مکانیزاسیون عملیات صنایع کشاورزی؛ تکنولوژی حمل و نقل در مجتمع کشاورزی و صنعت؛ حمل و نقل، ماشین آلات و تجهیزات؛ ماشین آلات کشاورزی؛ مهندسی کشاورزی؛ فن آوری تامین انرژی در کشاورزی؛ خودکارسازی کشاورزی؛ مهندسی عمران و صنعتی. ایمنی فرایندهای تکنولوژیک و تولید، حسابداری و حسابرسی در کشاورزی؛ مدیریت کشاورز؛. ژنتیک زراعت؛ سیستمهای آبیاری؛ زیست شناسی خاک؛ جغرافیا خاک؛ کشاورزی عمومی؛ علوم خاک عمومی؛ رادیواکولوژی، شیمی خاک؛ فرسایش خاک؛ فیزیک خاک.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *